Medlem

Vill du bli medlem?
Varje år beslutar årsmötet om medlemsavgift i Paddebo kulturförening. Året 2024 är avgiften 0 kr. Mejla oss dina kontaktuppgifter
till så får du utskick om vad som händer i vår förening. Om du vill avsluta ditt medlemskap skicka oss ett mejl.
Om du vill stödja föreningen med ett frivillig medlemsavgift så kan du använda plusgirokonto 540376-1. Välkommen som medlem 🙂