Styrelsen

Paddebo kulturförenings styrelse för 2021.
Ordförande Åsa Lansfors Lindblom
Sekreterare Helena Elvidotter Forslund
Kassör Niklas Forslund
Ledamöter   Fanny Willén, Agnes Gradstock och Marie Käck Lundqvist