Styrelsen

Paddebo kulturförenings styrelse för 2022.
Ordförande Åsa Lansfors Lindblom
Sekreterare Helena Elvidotter Forslund
Kassör Niklas Forslund
Ledamöter   Fanny Willén, Hillevi Larsson, Julia Wennerström och Marie Käck Lundqvist