Styrelsen

Paddebo kulturförenings styrelse för 2019.
Ordförande Åsa Lansfors
Sekreterare Helena Elvidotter
Kassör Niklas Forslund
Ledamöter   Fanny Willén och Marie Käck Lundqvist